Haber Detayı
22 Temmuz 2016 - Cuma 19:14 Bu haber 831 kez okundu
 
Vergi Borçlarına Yapılandırma Geliyor
EKONOMİ Haberi
Vergi Borçlarına Yapılandırma Geliyor

Vergi, sigorta primi ve gümrük vergisi borcu bulunanlar, borçlarını 6, 9, 12 ve 18 eşit taksitle ödeyebilecek."Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Teklifi"ne göre, yapılandırmadan yararlanmak isteyen borçluların, kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikici ayın sonuna kadar ilgili idareye başvuruda bulunması gerekiyor.Borçluların, Maliye Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanlığına ve belediyelere bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksitini bu düzenlemenin yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü aydan, Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ise ilk taksiti kanunun yayımlandığı tarihi izleyen dördüncü aydan başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde azami 18 eşit taksitte ödemeleri şart koşuldu.Teklife göre, hesaplanan tutarın, ilk taksit ödeme süresi içerisinde tamamen ödenmesi halinde, bu tutara kanunun yayımlandığı tarihten ödeme tarihine kadar geçen süre için herhangi bir faiz uygulanmayacak. İlk taksit ödeme süresi içerisinde borcun tamamen ödenmesi halinde de ferʹi alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarı üzerinden ayrıca yüzde 50 indirim yapılacak.Borçlular, borçlarını başvuru sırasında 6, 9, 12 veya 18 eşit taksitle ödeyebilecek, tercih edilen taksit süresinden daha uzun bir sürede ödeme yapılamayacak.İl özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğine haiz kuruluşlar, Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Futbol Federasyonu ve özerk spor federasyonlarına tescil edilmiş olan ve Türkiyeʹde sportif alanda faaliyette bulunan spor kulüpleri borçlarını ikişer aylık dönemler halinde azami 36 eşit taksitte ödeyecek.Düzenlemeye göre borcunu ödemek isteyen vergi mükelleflerinin, başvuru ve taksit süresi içinde ilgili mevzuatın öngördüğü bilgi ve belgeleri tam ve eksiksiz olarak ibraz etmeleri gerekecek.Düzenlemeye göre ödenmesi gereken taksitlerin ilk ikisi süresinde ödenmek koşuluyla, kalan taksitlerden; bir takvim yılında iki veya daha az taksitin, süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, gecikilen her ay ve kesri için gecikme zammı uygulanacak. Taksitlerin belirtilen şekilde ve zamanda ödenmemesi ve bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde matrah ve vergi artırımına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla borçlu bu kanun hükümlerinden yararlanma hakkını kaybedebilecek.Kanun yürürlüğe girmeden önce taksitlerini ödemeye devam eden borçlular, kalan taksit tutarları için talep etmeleri halinde bu düzenleme hükümlerinden de yararlanabilecek.Teklife göre, süresinde ödenen alacaklara, kanunun yayımlandığı tarihten sonraki süreler için faiz, gecikme zammı, gecikme cezası gibi ferʹi amme alacağı hesaplanmayacak.Düzenlemeden yararlanmak isteyen borçlular, varsa idareye karşı açtıkları davalardan vazgeçtiklerine dair yazılı iradelerini belirtmek durumundalar. Borçluların, düzenlemeden yararlanmak üzere davalarından vazgeçmesi halinde idarede ihtilaflarını sürdürmeyecek.Bakanlar Kurulu, bu düzenlemede öngörülen başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerini bir aydan bir yıla kadar uzatmaya yetkisine sahip olacak.Düzenlemenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye ilgisine göre Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı veya Sosyal Güvenlik Kurumu yetkili olacak. Belediyelere ait amme alacaklarına ilişkin hükümlerin uygulamasına dair usul ve esaslar ise Maliye Bakanlığınca belirlenecek.Teklifle, Eylül 2014 tarihinde kabul edilen "İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun"a geçici bir madde eklenerek, eski kanundan bir şekilde yararlanamayan, yararlanma haklarını kaybeden vergi ve prim borçlularına yeni bir imkan verilerek, borçlarını ödeme imkanı tanınıyor.(Bitti)

Kaynak: Editör:
Etiketler: Vergi, Borçlarına, Yapılandırma, Geliyor,
Yorumlar
Haber Yazılımı